به درخواست یکی از بازدیدکنندگان خوبم این فیلم آموزشی همراه با فایل پروژه و خود بازی رو قرار دادم.شخصیت ها هم به طور پیشفرض در خود گیم میکر 8 پرو قرار دارند.
.....................................
دانلود تصاویر
حجم: 1.55 مگابایت
.....................................
دانلود پارت 1
حجم: 61.6 مگابایت
دانلود پارت 2
حجم: 62.2 مگابایت
دانلود پارت 3
حجم: 59.2 مگابایت
دانلود پارت 4
حجم: 77.9 مگابایت
.....................................