سلام من میرم و بعد از مدارس دوباره برمی گردم و بازی می سازم.

این دو تا بازی رو (که خیلی مسخره هستند) به شما تقدیم می کنم.

....................................

دانلود ماشین 1
حجم: 2.31 مگابایت

....................................

دانلود ماشین 2
حجم: 2.2 مگابایت

....................................